Projekty ktoré v súčasnosti naša spoločnosť realizuje. Ide o rôzne stavebné, rekonštrukčné a obnovovacie práce na mestských, obecných, alebo súkromných objektoch.

Rekonštrukcia budovy ÚOO – I. etapa – exteriér

Úrad na ochranu oznamovateľov

Rodinný dom Košice

Súkromný investor

Rekonštrukcia bytu Košice

Súkromný investor

Oprava omietky bytového domu Mlynská 25/A, Košice

Vlastníci bytov a nebytových priestorov Mlynská 25/A v zastúpení PROBYT Plus, s.r.o.