Rozšírenie kapacity MŠ Valaliky – Poľná 4

Obec Valaliky

Mládežnícke centrum_2022

Mesto Moldava nad Bodvou

Retail – Stavba pre kancelárske účely

Súkromný investor

Obnova budovy ÚKSÚP Košice – I. etapa

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave

Rekonštrukcia materskej školy

Obec Kurima

Autobusová zastávka, verejné priestranstvo v obci Hýľov

Obec Hýľov

Prestavba objektu na Šoltésovej 3, 5 v Košiciach – Realizácia SO 02 Spevnené plochy a parkovisko

Súkromný investor

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ŠD na Ul. 17 novembra 11, pre zahraničných hostí

Prešovská univerzita v Prešove

Rekonštrukcia administratívnej budovy

Slovenské technické múzeum

Výstavba samoobslužnej autoumyvárne

Autoumyváreň Popradská