Naším cieľom je zanechať pozitívny odkaz v stavebnom priemysle.

O spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2012. Od jej založenia prešla spoločnosť viacerými zmenami, vrátene rozšírenia predmetu činnosti o uskutočňovanie stavieb v oblasti pozemného staviteľstva. Naša spoločnosť sa zameriava na realizáciu projektov vo verejnom a súkromnom sektore, ku ktorým sa snažíme vo všetkých fázach realizácie každého projektu pristupovať osobitne a zodpovedne. Náš tím tvoria schopní a angažovaní ľudia, vďaka ktorým môžeme všetky projekty dotiahnuť do úspešného konca.

Práve realizujeme

Naše aktuálne realizované projekty

Dokončené realizácie

Pozrite si naše dokončené projekty

Certifikáty

Sme držiteľmi rôznych certifikátov.

Kariéra

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nám zašlite svoj životopis.

Kontakty

Zaujal Vás niektorý z našich projektov? Obráťte sa na nás.

Sledujte nás na Instagrame

Obnova budovy ÚKSÚP Košice - I. etapa

Investor: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Miesto stavby: Košice
Okres/kraj: Košice I/Košický

 
 
Projekt rieši modernizáciu objektu v rozsahu vypratania priestorov, stavebných úprav a úprav rozvodov vnútorných inštalácií v rozsahu, ktorá zabezpečí splnenie účelu užívania pre potreby užívateľa.

Modernizácia objektu je navrhnutá i za účelom vytvorenia nových prevádzkových priestorov vyplývajúcich z požiadavky presťahovania viacerých laboratórnych činností.

Pre splnenie prevádzkových požiadaviek investora v objekte sú navrhnuté dispozičné zmeny s novým členením častí priestorov v podlažiach, s vytvorením požadovaných nových oddelených laboratórnych priestorov a sociálneho zázemia.

Stavebné úpravy v priestoroch spočívajú principiálne v rekonštrukcii podláh, v nových úpravách stien, vytvorení nových podhľadov, úprave existujúcich dverí a zárubní s doplnením nových výplní otvorov, osadenie exteriérových žalúzií na okná.

 
Pre zníženie dotácie vlhkosti stien suterénu je navrhnutý z vonkajšej strany objektu odkop s dodatočným zaizolovaním suterénneho muriva v časti pod úrovňou terénu.

#stavebneprace #stavebnafirma #stavebnictvo
 #stavby #rekonstrukcneprace #rekonstrukcia #obnova
Rekonštrukcia Materskej školy v obci Kurima

Investor: Obec Kurima
Miesto stavby: Kurima
Okres/kraj: Bardejov/Prešovský

Projekt rieši obnovu obalových konštrukcií budovy Materskej školy v obci Kurima, montáž exteriéroveho tienenia, rekonštrukciu vykurovacieho systému a realizáciu rekuperácie. Jedná sa o zateplenie celej budovy kontaktným zatepľovacím systémom a montáž exteriérových žalúzií. Montážnou exteriéroveho tienenia sa zabráni prehrievaniu vnútorných priestorov a zvýši sa tepelný komfort vo vybraných miestnostiach. Daná obnova prispeje k skrášleniu danej budovy a výrazne pomôže k zníženiu jej energetickej náročnosti.

#stavba #stavebnafirma #stavebneprace #rekonstrukcia #zatepleniefasady #materskaskola #detskysvet #detstvo #preliezky #kolotoce #smykalka #radost #zabava #spomienkyzdetstva
🏗️⛏️👷🏼
#stavebneprace #stavby #stavbykosice #stavbníctvo #kosicestavebnafirma #stavebnafirma #polyfunkcnyobjekt #kancelarskepriestory
Realizácia extenzívneho substrátu skladby zelenej strechy. 🌿🌱👷🏽‍♂️ 

#stavby #stavba #kosicestavebnafirma #stavebnafirma #stavebnictvo #retail #polyfunkcnyobjekt #strkopiesok #extenzivnastrecha #zelenastrecha #dekslovensko
Montáž asfaltovej hydroizolácie a oceľovej konštrukcie sadrokartónovej dosky prebieha na stavbe Retail v plnom prúde. 👷🏽‍♂️ 

#stavba #stavby #stavebnafirma #stavbykosice #montáž #montazneprace #hydroizolacia #polyfunkcnyobjekt #retail #kancelarie
Montáž kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách na stavbe Retail - stavba pre kancelárske účely. 👷🏽‍♂️

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #zateplovanie #zateplovaniebudov  #retail #polyfunkcnyobjekt
Súčastou výstavby, stavieb pre kancelárske účely je aj druhý objekt s názvom Retail-03, na ktorom sme začali s debnením železobetónovej dosky a viazaním armovacej výstuže. 

#stavby #stavbneprace #stavebnafirma #retail #polyfunkcnyobjekt #zelezobeton #zelezobeton #armovaciepráce #armovaciamriezka
Pokládka zámkovej dlážby na chodníku a pokládka zatrávňovacích betónových tvárnic pre pozdĺžne parkovanie na Šoltesovej ulici. 🅿️👷🏼

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #zamkovadlazba #zatravnovacidlazba #pokladkadlazby #pokladka #stavbykosice
Osadenie presklených stien na recepcii študentského domova.🪟👷🏼

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #sklo #presklennastena #build #building #recepcia #presov #stavbykosice
Dnes sme na stavbe Retail začali s montážou armovacej výstuže železobetónovej dosky. 👷🏽‍♂️☀️🏗️

 #stavba #stavby #stavebnafirma #stavebneprace #retail #montaž #montazneprace
Montáž cestných obrubníkov a podkladových vrstiev na Šoltesovej ulici. 👷🏽‍♂️

#stavba #stavby #stavebneprace #obrubniky #montáž #stavebnafirma
Pre nepriaznivé počasie boli výkopové prace pozastavené. Vďaka dnešnému slnečnému dňu sme ich mohli opäť v plnom prúde odštartovať. 👷🏽‍♂️☀️

#stavebnafirma #stavby #stavebneprace #vykopoveprace #kosice