Naším cieľom je zanechať pozitívny odkaz v stavebnom priemysle.

O spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 2012. Od jej založenia prešla spoločnosť viacerými zmenami, vrátane rozšírenia predmetu činnosti o uskutočňovanie stavieb v oblasti pozemného staviteľstva. Firma je zameraná na realizáciu projektov vo verejnom a súkromnom sektore. Náš tím je tvorený z odborníkov, ktorí majú viac ako 15 ročné skúsenosti v danej oblasti.

Sales Corp v číslach

0
Obrat v roku 2023 v mil. €
0
Náš tím
0+
Realizácií

Práve realizujeme

Naše aktuálne realizované projekty

Dokončené realizácie

Pozrite si naše dokončené projekty

Certifikáty

Spoločnosť Sales Corp s.r.o. je nositeľom certifikátu integrovaného manažérskeho systému a STN EN ISO 14001:2015 a certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019.

Sales Corp s.r.o. je zároveň držiteľom certifikátov a licencií:

Eucert certifikáty: STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov“, STN 73 1901/O1:2005 „Navrhovanie striech. Základné ustanovenia“, STN 73 3134:2014 Stavebné práce. Ďalšie Eucert certifikácie: „Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy„. Overovania kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy“. „Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov“.

TUV certifikácie pre normy: STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019, STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016EN, STN ISO 45001:2019EN.

Sledujte nás na Instagrame

Obnova budovy ÚKSÚP Košice - I. etapa

Investor: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Miesto stavby: Košice
Okres/kraj: Košice I/Košický

 
 
Projekt rieši modernizáciu objektu v rozsahu vypratania priestorov, stavebných úprav a úprav rozvodov vnútorných inštalácií v rozsahu, ktorá zabezpečí splnenie účelu užívania pre potreby užívateľa.

Modernizácia objektu je navrhnutá i za účelom vytvorenia nových prevádzkových priestorov vyplývajúcich z požiadavky presťahovania viacerých laboratórnych činností.

Pre splnenie prevádzkových požiadaviek investora v objekte sú navrhnuté dispozičné zmeny s novým členením častí priestorov v podlažiach, s vytvorením požadovaných nových oddelených laboratórnych priestorov a sociálneho zázemia.

Stavebné úpravy v priestoroch spočívajú principiálne v rekonštrukcii podláh, v nových úpravách stien, vytvorení nových podhľadov, úprave existujúcich dverí a zárubní s doplnením nových výplní otvorov, osadenie exteriérových žalúzií na okná.

 
Pre zníženie dotácie vlhkosti stien suterénu je navrhnutý z vonkajšej strany objektu odkop s dodatočným zaizolovaním suterénneho muriva v časti pod úrovňou terénu.

#stavebneprace #stavebnafirma #stavebnictvo
 #stavby #rekonstrukcneprace #rekonstrukcia #obnova
Rekonštrukcia Materskej školy v obci Kurima

Investor: Obec Kurima
Miesto stavby: Kurima
Okres/kraj: Bardejov/Prešovský

Projekt rieši obnovu obalových konštrukcií budovy Materskej školy v obci Kurima, montáž exteriéroveho tienenia, rekonštrukciu vykurovacieho systému a realizáciu rekuperácie. Jedná sa o zateplenie celej budovy kontaktným zatepľovacím systémom a montáž exteriérových žalúzií. Montážnou exteriéroveho tienenia sa zabráni prehrievaniu vnútorných priestorov a zvýši sa tepelný komfort vo vybraných miestnostiach. Daná obnova prispeje k skrášleniu danej budovy a výrazne pomôže k zníženiu jej energetickej náročnosti.

#stavba #stavebnafirma #stavebneprace #rekonstrukcia #zatepleniefasady #materskaskola #detskysvet #detstvo #preliezky #kolotoce #smykalka #radost #zabava #spomienkyzdetstva
🏗️⛏️👷🏼
#stavebneprace #stavby #stavbykosice #stavbníctvo #kosicestavebnafirma #stavebnafirma #polyfunkcnyobjekt #kancelarskepriestory
Realizácia extenzívneho substrátu skladby zelenej strechy. 🌿🌱👷🏽‍♂️ 

#stavby #stavba #kosicestavebnafirma #stavebnafirma #stavebnictvo #retail #polyfunkcnyobjekt #strkopiesok #extenzivnastrecha #zelenastrecha #dekslovensko
Montáž asfaltovej hydroizolácie a oceľovej konštrukcie sadrokartónovej dosky prebieha na stavbe Retail v plnom prúde. 👷🏽‍♂️ 

#stavba #stavby #stavebnafirma #stavbykosice #montáž #montazneprace #hydroizolacia #polyfunkcnyobjekt #retail #kancelarie
Montáž kontaktného zatepľovacieho systému na obvodových stenách na stavbe Retail - stavba pre kancelárske účely. 👷🏽‍♂️

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #zateplovanie #zateplovaniebudov  #retail #polyfunkcnyobjekt
Súčastou výstavby, stavieb pre kancelárske účely je aj druhý objekt s názvom Retail-03, na ktorom sme začali s debnením železobetónovej dosky a viazaním armovacej výstuže. 

#stavby #stavbneprace #stavebnafirma #retail #polyfunkcnyobjekt #zelezobeton #zelezobeton #armovaciepráce #armovaciamriezka
Pokládka zámkovej dlážby na chodníku a pokládka zatrávňovacích betónových tvárnic pre pozdĺžne parkovanie na Šoltesovej ulici. 🅿️👷🏼

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #zamkovadlazba #zatravnovacidlazba #pokladkadlazby #pokladka #stavbykosice
Osadenie presklených stien na recepcii študentského domova.🪟👷🏼

#stavby #stavebneprace #stavebnafirma #sklo #presklennastena #build #building #recepcia #presov #stavbykosice
Dnes sme na stavbe Retail začali s montážou armovacej výstuže železobetónovej dosky. 👷🏽‍♂️☀️🏗️

 #stavba #stavby #stavebnafirma #stavebneprace #retail #montaž #montazneprace
Montáž cestných obrubníkov a podkladových vrstiev na Šoltesovej ulici. 👷🏽‍♂️

#stavba #stavby #stavebneprace #obrubniky #montáž #stavebnafirma
Pre nepriaznivé počasie boli výkopové prace pozastavené. Vďaka dnešnému slnečnému dňu sme ich mohli opäť v plnom prúde odštartovať. 👷🏽‍♂️☀️

#stavebnafirma #stavby #stavebneprace #vykopoveprace #kosice