Spoločnosť je nositeľom integrovaného manažérskeho systému a držiteľom certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019

ISO 9001:2016

ISO 14001:2016

ISO 45001:2019