Spoločnosť Sales Corp s.r.o. je nositeľom certifikátu integrovaného manažérskeho systému a STN EN ISO 14001:2015 a certifikátov pre normy STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019.

Sales Corp s.r.o. je zároveň držiteľom certifikátov a licencií:

Eucert certifikáty: STN 73 2901 „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných systémov“,
STN 73 1901/O1:2005 „Navrhovanie striech. Základné ustanovenia“, STN 73 3134:2014 Stavebné práce.

Ďalšie Eucert certifikácie: „Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy“, „Overovania kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy“, „Zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov“.

TUV certifikácie pre normy: STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, STN ISO 45001:2019, STN EN ISO 9001:2016EN, STN EN ISO 14001:2016EN, STN ISO 45001:2019EN.

ISO 14001:2016

ISO 14001:2016 EN

ISO 45001:2019

ISO 45001:2019 EN

ISO 9001:2016

ISO 9001:2016 EN

Inšpekčný certifikát na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS)

Inšpekčný certifikát na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech

Inšpekčný certifikát na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby

Inšpekčný certifikát na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov

Licencia na zhotovovanie tepelnoizolačných a hydroizolačných balkónových, lódžiových a terasových systémov

Inšpekčný certifikát overovania kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy

Licencia overovania kvality realizácie stavebných prác pri celkovej obnove budovy

Certifikát právoplatný používateľ programu CENKROS 4 a cenovej sústavy CENEKON 2022/II, 2023/I a 2023/II