Základné info

Názov: Výstavba samoobslužnej autoumyvárne

Investor: Autoumyváreň Popradská

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 03/2022 – 08/2022

Popis projektu

Našou úlohou bola realizácia spevnenej plochy, ktorá pozostáva z kameniva, betónovej dosky a zámkovej dlažby. Pod budúcimi boxami na umývanie áut sme uložili kanalizáciu a rozvody autoumyvárne. Finálna povrchová úprava boxov bola zrealizovaná z metličkového betónu.

Galéria