Základné info

Názov: Retail – Stavba pre kancelárske účely

Investor: Súkromný investor

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 11/2022 – 05/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bola výstavba objektov Retail 01 a Retail 03 pre kancelárske účely. Stavba je zrealizovaná v intraviláne mestskej časti Košice – Západ, k.ú. Terasa.

Novostavby objektov sú prízemné, nepodpivničené stavby s plochou zateplenou vegetačnou strechou a atikou. Pôdorysy stavieb sú obdĺžnikové a základové konštrukcie sú tvorené základovými pásmi, ktoré sú v mieste stĺpov rozšírené. Vodorovnú nosnú konštrukciu stavieb tvoria železobetónový strop s priečnymi trámami. Zvislé nosné konštrukcie tvoria obvodové murované steny Porotherm hr. 250 mm s kontaktným zateplením Nobasil hr. 200 mm a železobetónové stĺpy 250×250 mm. Vstupné fasády sú vytvorené z presklených hliníkových stien so vstupnými dverami z časti chodníka. Dispozícia objektov je otvorená so sociálnym a technickým zázemím.

V rámci projektu boli vybudované nové rozvody zdravotechniky, elektroinštalácie, vzduchotechniky a vykurovania. Objekt bol novovybudovanými prípojkami napojený na inžinierske siete.

Galéria