Základné info

Názov: Rekonštrukcia MŠ v obci Kurima

Investor: Obec Kurima

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 05/2023 – 06/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bola obnova obalových konštrukcií materskej školy v obci Kurima.

Obnovou obalových konštrukcií došlo k energetickému zlepšeniu klímy v samotnom objekte a to zateplením fasády vonkajším tepelnoizolačným kontaktným zatepľovacím systémom weber.therm exclusive a montážou exteriérového tienenia okien, zateplením povalového podstrešného priestoru tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a zateplením stropu pivnice minerálnou vlnou.

Pri rekonštrukcii došlo k výmene kompletného vykurovacieho systému vrátane kotolní a k novej vzduchotechnickej inštalácií a rekuperácií priestorov tried a jedálne.

Galéria