Základné info

Názov: Rekonštrukcia administratívnej budovy

Investor: Slovenské technické múzeum

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o

Doba realizácie: 10/2022 – 11/2022

Popis projektu

V objekte administratívnej budovy došlo k odstráneniu časti pôvodných deliacich priečok a povrchov vnútorných sien a podláh v celom rozsahu, taktiež boli odstránené všetky výplne vonkajších a vnútorných stavebných otvorov, demontovanie elektroinštalácie v plnom rozsahu.

Cieľom projektu bolo zrealizovať novú dispozíciu stavby vybudovaním deliacich priečok, namontovanie stien v hygienických priestoroch, výmenu okenných otvorov a zamurovanie časti okenných otvorov, uloženie nových nášľapných vrstiev z keramického materiálu, úprava vnútorných povrchov stierkovými a sadrovými omietkami s použitím hliníkových rohových profilov, sadrokartónových podhľadov, úprava vonkajších povrchov ušľachtilou omietkou, vyhotovenie pripojovacích, odpadových a vetracích potrubí, nové rozvody elektroinštalácie.

Galéria