Základné info

Názov: Rekonštrukcia a modernizácia priestorov ŠD na Ul. 17 novembra 11, pre zahraničných hostí

Investor: Prešovská univerzita v Prešove

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 11/2022 – 01/2023

Popis projektu

Cieľom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia existujúcich vnútorných priestorov študentského domova Prešovskej univerzity na ulici 17. novembra v Prešove. V rámci projektu bola navrhnutá obnova priestorov recepcie prestavba kancelárskych a skladových priestorov na integrované univerzitné centrum pre medzinárodnú spoluprácu, obnova izby – typu A (spolu 30 ks), obnova izby – typu B (spolu 2 ks) a dvoch kuchyniek.

Galéria