Základné info

Názov: Mládežnícke centrum_2022

Investor: Mesto Moldava nad Bodvou

Zhotoviteľ: Sales Corp s.r.o.

Doba realizácie: 04/2023 – 12/2023

Popis projektu

Projekt riešil rekonštrukciu a dostavbu objektu na p.č. 106/1 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne mesta.
Projekt predstavuje zmenu funkcie objektu z kinosály na multifunkčné mládežnícke centrum s primárnou funkciou knižnice. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotila aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu bola úprava dispozičného riešenia objektu, dostavba objektu o objekt SO 02, výmena fasádnych otvorov, zateplenie objektu, výmena strešnej krytiny, vybudovanie oceľovej pavlače, výmena a vyregulovanie vykurovania a inštalácia nútenej výmeny vzduchu v existujúcom objekte (tepelné čerpadla).

Galéria